Konfiguracja klientów sieciowych Windows 9xKonfiguracja komputerów klienckich jest  stosunkowo prosta i sprowadza się do następujących czynności:

1.w oknie właściwości sieci  (start->ustawienia->panel sterowania->sieć)  instalujemy następujące składniki:

Pozostałe składniki są opcjonalne. W razie trudności z odnalezieniem plików  podajemy ścieżkę dostępu c:/windows/system oraz c:/windows

2. We właściwościach klienta sieci Ms Networks ustawiamy logowanie do domeny (tu PSP11). Zaznaczamy także opcję zaloguj i odtwórz połączenia sieciowe

3. Ustalamy kontrolę dostępu na poziomie użytkownika. Jako źródło danych o użytkownikach podajemy nazwę NetBIOSową naszego serwera:

4. Upewniamy się, że w zakładce identyfikacja znajdują się poprawne wpisy nazwa komputera i nazwa grupy roboczej (domeny)

5. Wybieramy start->ustawienia->panel sterowania->hasła i ustawiamy indywidualne profile użytkownika. Powoduje to automatyczne przechowywanie profilu użytkownika w zasobie  serwer\\home\profiles, gdzie może być dowolnie modyfikowany przez administratora systemu.

6.Jeżeli  denerwuje nas konieczność  wprowadzania osobnego  hasła Windows przy zmianie komputera przez użytkownika można go wyłączyć uruchamiając program regedit.exe i dodać do rejestru następujący wpis:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network]
"DisablePwdCaching"=dword:00000001

uwaga! grzebanie w rejestrze windows podlega siódmemu prawu Murphiego, które brzmi: "Sam się o to prosiłeś".Ale zawsze można zainstalować Windows na nowo...I to już wszystko. Sam sprawdziłem - to działa!


powrót na stronę główną


z autorem można się skontaktować pisząc na adres wjoniak@wodip.opole.pl
wszelkie uwagi i komentarze mile widziane
Niniejszy tekst nie jest częścią żadnego planu rozwoju zawodowego  ani niczego w tym rodzaju.


oprac.przy pomocy Netscape Composer   i GIMP  pod kontrolą Linux Mandrake 7.2 Odyssey