moja pierwsza strona wwwKażda strona www jest tak naprawdę zwykłym plikem tekstowym, w którym oprócz tekstu, który chcemy wyświetlić, umieszczone są tak zwane znaczniki.
Znaczniki to specjalne napisy ujęte w tzw. "ostre" nawiasy, np.:

<html>

Znaczniki zwykle występują parami: znacznik otwierający i zamykający - coś jak nawiasy w matematyce - i podlegają tym samym regułom: każdemu znacznikowi otwierającemu powinien odpowiadać znacznik zamykający. Pary znaczników nie mogą się krzyżować.

<html>
tak wygląda znacznik otwierający...
</html>
a tak zamykający. Poznajemy go po rozpoczynającym ukośniku ("/")

najprostsza możliwa strona www zawiera sześć takich znaczników - 3 pary:

<html>
ten znacznik informuje system operacyjny naszego komputera, że zawartość tego dokumentu należy wyświetlić przy pomocy przeglądarki internetowej;
<head>
ta para znaczników obejmuje tzw. nagłówek. Tu podaje się dodatkowe informacje, także dotyczące sposobu wyświetlania strony.
</head>
Nagłówek może pozostać pusty, ale powinien istnieć;
<body>
ten znacznik otwiera tzw. ciało, czyli właściwą treść naszej strony. Wszystko co chcemy na nie umieścić powinno znaleźć się po tym znaczniku;
To jest moja pierwsza strona www
treść naszej strony możemy rozmieścić w dowolny, wygodny dla nas sposób. Nie polecam jednak pisania wszystkiego w jednej linijce...
</body>
tu kończy się "ciało" strony www...
</html>
a tu cała strona.


Ćwiczenie

Uruchom dowolny edytor tekstu ( notatnik, jeśli pracujesz w systemie Windows, łatwy edytor na MacIntoshu, w Linuksie może to być np. gedit) i napisz stronę www, korzystając z poznanych znaczników. Zwracaj uwagę na poprawną kolejność znaczników. Po skończeniu zapisz dokument w swoim katalogu.Nadaj mu nazwę index.html Otwórz ponownie ten dokument przy pomocy przeglądarki internetowej.


informacje dla nauczyciela i administratora pracowni

komentarz metodyczny:

w tej lekcji powinniśmy zwrócić uwagę zwłaszcza na poprawne pisanie znaczników, jak też i na to, aby znacznikom otwierającym zawsze odpowiadał znacznik zamykający. Co prawda większość przeglądarek będzie interpretowała poprawnie stronę mimo braku niektórych znaczników zamykających, ale czasem prowadzi to do kłopotów. Tekst może być pisany w dowolnym układzie - dodatkowe spacje i przejścia do nowego wiersza są ignorowane. Warto jednak od razu zachęcać do stosowania przejrzystego układu strony.
W moich opisach używam konsekwentnie i nieco na wyrost terminu "strona www" zamiast "dokument html", ponieważ sądzę, żeten pierwszy jest dla dzieci bardziej zrozumiały. Jeżeli nauczyciela to razi, powinien zamienić te terminy, używając konsekwentnie jednego z nich.


co przygotować:
Windows
Linux
MacOS
Internet Explorer lub Mozilla (Netscape), notatnik
Mozilla, gedit
Internet Explorer lub Netscape,"łatwy edytor"
*za wyjątkiem Netscape wszystkie wymienione narzędzia są narzędziami systemowymi i nie trzeba ich doinstalowywać;


co uczniowie powinni umieć wcześniej:


najczęściej popełniane błędy:
czego należy oczekiwać od uczniów:


W wyniku tej lekcji uczniowie powinni poznać podstawową strukturę strony www, nauczyć się odróżniać i poprawnie pisać znaczniki.