odnośniki - łączymy ze sobą strony www


Po dotychczasowych lekcjach każdy z nas ma swoją własną, przygotowaną przez siebie stronę www, a na niej ładny napis tytułowy, kilka zdań o sobie, a może także fotografię...

Na razie jednak są to oddzielne strony - a istotą internetu jest to, że możemy przechodzić od jednej strony do innych, przy czym zwykle istnieje bardzo wiele różnych dróg pomiędzy stronami (zajrzyj np. na stronę www.wp.pl lub podobną i zwróć uwagę, jak wskazując myszką na odpowiednie miejsca możemy przechodzić np. od strony głownej do prognozy pogody, stamtąd do programu telewizyjnego i tak dalej).

Spróbujemy teraz połączyć przygotowane przez nas strony, tak aby można było przechodzić od jednej strony do drugiej przy pomocy tzw. odnośników (inaczej nazywanych linkami albo hiperłączami). Musimy się do tego najpierw trochę przygotować: utwórzmy w jednym komputerze specjalny katalog o nazwie public_html a w nim katalogi podpisane naszym imieniem, albo - lepiej - pierwszą literą imienia i nazwiskiem.Napisz nazwę tego katalogu małymi literami, nie używaj spacji ani liter specyficznych dla języka polskiego : ą,ś,ć itp. Przenieś do tego katalogu wszystkie pliki z poprzednich lekcji.
Jak zwykle otwórz edytor tekstu a w nim twoją stronę index.html
( uważaj! teraz znajduje się ona już w innym miejscu!)


Odszukaj zamykający znacznik </body> i tuż przed nim dopisz:

<a href="kazio/index.html"> to jest strona Kazia </a>

(upewnij się najpierw, że Kazio napisał swoją stronę, a jego katalog tak się właśnie nazywa)


Otwórz w przeglądarce internetowej swoją stronę i zobacz, jak działa nasz pierwszy odnośnik.
Oczywiście odnośników na stronie może być więcej:

<a href="kazio/index.html"> to jest strona Kazia </a>
<a href="ola/index.html"> to jest strona Oli </a>
<a href="basia/index.html"> to jest strona Basi </a>

ale wtedy lepiej będą wyglądać tak:

<li><a href="kazio/index.html"> to jest strona Kazia </a><br>
<li><a href="ola/index.html"> to jest strona Oli </a><br>
<li><a href="basia/index.html"> to jest strona Basi </a><br>

wypróbuj to!


Ćwiczenie

Połącz przy pomocy odnośników swoją stronę ze stronami kolegów. Sprawdź w przeglądarce, czy wszystkie odnośniki działają poprawnie.
informacje dla nauczyciela i administratora pracowni

komentarz metodyczny:

Ta lekcja jest dla uczniów bardzo efektowna, ponieważ mają być może po raz pierwszy do czynienia z sytuacją w której napisany przez nich dokument jest widoczny dla wielu osób na wielu różnych komputerach jednocześnie. Zarazem jest to zrozumiałe dla nich uzasadnienie łaączenia komputerów w sieć. Temat kończy pierwszy blok lekcji poświęconych językowi html i powinniśmy go wykorzystać także do tego, aby uczniowie nawzajem sprawdzili funkcjonowanie swoich stron i poprawili ewentualne błędy. Zachęćmy uczniów do wypowiedzi (pozytywnych!) na temat wyglądu poszczególnych stron, ich treści, układu i kolorystyki, a także braku błędów ortograficznych. Może to być zachętą dla innych do wprowadzenia zmian w swoich stronach. Zadbajmy, aby uczniowie zachowali na później rezultaty swej pracy na dyskietkach lub w postaci wydruków.co przygotować:

Należy utworzyć specjalny katalog na strony uczniów o nazwie public_html i udostępnić go z prawami do zapisu i odczytu. Po zakończeniu zajęć należy zarchiwizować ten katalog.

co uczniowie powinni umieć wcześniej:


najczęściej popełniane błędy:
czego należy oczekiwać od uczniów:


W wyniku ćwiczenia uczniowie powinni nauczyć się stosować odnośniki ( hiperłącza ) i testować ich poprawność
.