Konfiguracja SaMBy i klientów Windows 9x

dla potrzeb szkolnej pracowni internetowej


Poniżej przedstawiam wypróbowany praktycznie  plik konfiguracyjny serwera Samba działającego z powodzeniem od ponad pół roku w szkolnej pracowni internetowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr  11 w Kędzierzynie -Koźlu. Plik ten o nazwie smb.conf znajduje się zazwyczaj w katalogu /etc i najlepiej utworzyć go najpierw przy pomocy zwykłego edytora tekstu,  a dopiero póxniej ewentualnie modyfikować go przy pomocy narzędzi w rodzaju WebMin lub Swat.


; plik konfiguracyjny serwera SaMBa 2.0.7
; wewnątrzszkolna sieć komputerowa
; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
; w Kędzierzynie -Koźlu
;
; oprac. mgr Witold Joniak
;
;sekcja definicji ogólnych
;
[global]
netbios name = serwer
;nazwa naszego serwera, pod jaką będzie on widziany w otoczeniu sieciowym
server string = Samba %v dla PSP11 - by Linux
;komentarz w widoku szczegóły otoczenia sieciowego
workgroup = PSP11
;nazwa grupy roboczej, jednocześnie nazwa domeny
security = user
;poziom bezpieczeństwa wymagany, aby serwer mógł być kontrolerem domeny. Wydaje się, że można tu także użyć security = server
max log size = 100
;maksymalny rozmiar plikju dziennika w kb
encrypt password = yes
;włącza obsługę szyfrowanych haseł Windows;- konieczny, jeśli nie chcemy grzebać w rejestrach komputerów klienckich
os level = 33
domain master = yes
local master = yes
preferred master = yes
;linie zaznaczone na zielono konfigurują Sambę jako główną przeglądarkę domeny. Niektórzy autorzy zalecają parametr  os level = 64 .U mnie 33 też działa.
domains logons = yes
#logon script =start.bat
;klient w trakcie rejestrowania się w sieci wykonuje skrypt wsadowy start.bat,
który powinien zostać zapisany w katalogju głownym serwera. Plik wsadowy najlepiej napisać na komputerze z systemem Windows ze względu na inny format znaku końca linii (carriage return). Usuń znak # ,jeśli chcesz użyć teju opcji.
browsable = yes
;zezwolenie na przeglądanie zasobów
writeable = yes
;zezwolenie na zapisywanie plików w zasobach (globalnie)
locking = no
;wyłączenie blokowania plików
case sensitive = no
;nie rozróżniaj wielkich i małych liter w nazwach plików (użyteczne)
default case =lower
;zasadniczo używaj małych liter w nazwach plików
short preserve case = no
;właściwie nie wiem do czego to służy - zostawiłem ...
;użycie sześciu powyższych opcji nie jest konieczne, gdyż są to wartości domyślne.
;włączenie ich wprowadza jednak pewien porządek w konfiguracji.
;
; definicje zasobów
;
[netlogon]
comment = usluga NETLOGON
path = /home/netlogon
;należy pamiętać o utworzeniu katalogu ./netlogon w /home, inaczej pojawią się
;błędy podczas logowania.Zasób ten nie musi zawierać żadnych plików, wystarczy, że
;istnieje
locking = no
public = no
writeable = no
;
[profile]
comment = ruchomy profil uzytkownika
;UWAGA! zakładam ,że wszyscy użytkownicy korzystają z tego samego profilu
path = /home/profile
;utworzyć katalog /home/profile. Dwie poniższe linie zezwalają użytkownikowi
;na tworzenie katalogów i zapisywanie w nich plików
#preexec = usr/local/bin/pob_prof
;linia powyżej umożliwia wykonanie skryptu pob_prof, np. w celu ujednolicenia
;profilu. Skrypt musi istnieć. Odkomentować w razie użycia
create mode = 0600
directory mode = 0770
;
[homes]
comment = katalog osobisty uzytkownika domeny PSP11
path = %H
create mode = 0600
directory mode = 0700
browseable = no
valid users = %S
;powyższe ustawienia zakładają,że katalogiem osobistym jest /home/<użytkownik>
;mapowany lokalnie jako dysk H:
;
[soffice]
comment = Star Office 5.2 PL
path = /opt/soffice52
public = yes
;przykładowy zasób dla sieciowej wersji Star Office 5.2 .Tu zainstalowany
;w katalogu /opt/soffice52. Parametr public gwarantuje dostęp do zasobu
;także zalogowanym na prawach gościaPowyższy plik konfiguracyjny  pomija  zasoby drukarek jako wymagające dalszego dopracowania. w naszej pracowni.
Tu można pobrać cały plik smb.conf naszego serwera bez komentarzy.

zobacz także Konfiguracja klienta Windows 95/98


powrót na stronę główną


z autorem można się skontaktować pisząc na adres wjoniak@wodip.opole.pl
wszelkie uwagi i komentarze mile widziane
Niniejszy tekst nie jest częścią żadnego planu rozwoju zawodowego  ani niczego w tym rodzaju.


oprac.przy pomocy Netscape Composer   i GIMP  pod kontrolą Linux Mandrake 7.2 Odyssey