formatowanie tekstu, czyli jak zrobić, żeby to jakoś wyglądało...


W poprzednim ćwiczeniu napisaliśmy naszą pierwszą stronę korzystając z tzw. języka HTML.
Otwórzmy tą stronę w dowolnej przeglądarce internetowej. Nie zamykając okienka przeglądarki uruchom też swój ulubiony edytor tekstu i wybierz z górnego menu plik-> otwórz, a potem odszukaj swoją stronę.

Nasza strona ma jedną podstawową zaletę: działa. Nadeszła więc pora, aby tekstowi nadać trochę bardziej atrakcyjny wygląd. Zacznijmy od zmiany koloru tła strony; uzyskamy to dopisując w znaczniku body (wewnątrz nawiasu!)

<body bgcolor="yellow">

pamiętaj, aby nie robić zbędnych odstępów. Teraz wybierz z górnego menu plik -> zapisz (ale nie "zapisz jako") i przejdź do okna przeglądarki. I co? Jakby nie działa. Spokojnie - działa, tylko musimy poinformować przeglądarkę, że coś się zmieniło. Naciśnij ikonkę "odśwież" . Teraz powinno być wszystko wporządku. Zapamiętaj: po każdej zmianie w treści strony powinno się ją zapisać, a następnie odświeżyć widok w przeglądarce.Ćwiczenie

Dopisz pomiędzy znacznikami <body> i </body> kolejno poniższe wiersze. Jaki jest efekt działania tych znaczników? Zapisz w zeszycie te znaczniki. Nie zapomnij zanotować, co powoduje ich umieszczenie.

Zwróć uwagę, że dwa ostatnie znaczniki nie występują parami.Ćwiczenie

Wymaż w swoim dokumencie strona1.html wszystko, co znajduje się między znacznikami <body> i </body>. Napisz w tym miejscu kilka zdań o sobie: jak masię nazywasz, cile masz lat, do której klasy chodzisz, czym się interesujesz, co lubisz a czego nie lubisz... Wykorzystaj poznane znaczniki, aby tekst miał atrakcyjny wygląd (kolory, wielkość napisów). Zapisz dokument i obejrzyj go w przeglądarce. No i jak - dobrze wygląda?


informacje dla nauczyciela i administratora pracowni

komentarz metodyczny:

we wstępnej części lekcji ograniczmy się do zademonstrowania działania jednego tylko znacznika, pozostawiając dzieciom możliwość samodzielnego odkrywania funkcji pozostałych znaczników. Dopilnujmy, aby uczniowie zanotowali te znaczniki wraz z ich działaniem w zeszytach - to co dziś wydaje się im oczywiste, za tydzień stanie się trudnym do przypomnienia... Jeżeli jest taka możliwość, temat ten warto rozłożyć na dwie jednostki lekcyjne po 45 min. Możemy wtedy nieco rozszerzyć listę poznawanych w pierwszym ćwiczeniu znaczników.co przygotować:
Windows
Linux
MacOS
Internet Explorer lub Mozilla (Netscape), notatnik
Mozilla, gedit
Internet Explorer lub Netscape,"łatwy edytor"
*za wyjątkiem Netscape wszystkie wymienione narzędzia są narzędziami systemowymi i nie trzeba ich doinstalowywać;


co uczniowie powinni umieć wcześniej:


najczęściej popełniane błędy:
czego należy oczekiwać od uczniów:


W wyniku ćwiczenia 2 uczniowie powinni poznać kilka podstawowych znaczników służących do formatowania tekstu i nauczyć się je stosować.
Celem następnego ćwiczenia jest przygotowanie przez ucznia własnej strony www, którą będzie mógł traktować jak swoje własne dzieło.