przycisk na stronę www


Ten przykład zastosowania GIMP-a jest bardzo prosty. Przycisk na stronę www możemy co prawda łatwo zrobić używając do tego celu innych programów, np. Xara WebStyle, Button Maker itp., ale jeżeli akurat nie mamy ich pod ręką, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać wszechstronność GIMP-a.
Zacznijmy od utworzenia nowego obrazka (z górnego menu plik -> nowy) o wymaganych rozmiarach, np. 150x40 pikseli:następnie wybierzmy narzędzie gradient, klikając na nim dwukrotnie myszką:W okienku ustawień narzędzia zaznaczamy gradient użytkownika :

i przy pomocy myszki cieniujemy wybranym gradientem pole naszego obrazu:odpowiadający nam gradient wożemy wybrać klikając dwukrotnie myszką na symbolu w prawym dolnym rogu głównego okna GIMPa:dla zwiększenia wrażenia wypukłości naszego przycisku użyjemy skryptu dodaj fazę. Wywołujemy go naciskając na obszarze obrazka prawy przycisk myszy i wybierając Script-Fu -> dekoracje -> dodaj fazę:po tym zabiegu nasz przycisk jest już wyraźnie wypukły:i wystarczy nałożyć na niego odpowiedni napis. Wybieramy narzędzie tekstowe:wpisujemy odpowiedni tekst i naciskamy OK:Teraz można już zakotwiczyć go w odpowiednim miejscu ( przed zakotwiczeniem możemy jeszcze podbarwić napis kilkoma zdecydowanymi pociągnięciami pędzla - nie zapomnij o dobraniu odpowiedniego koloru!):na koniec zapisujemy plik, wybierając prawy przycisk myszy -> plik -> zapisz. Nadajemy mu nazwę, nie zapominając o rozszerzeniu - najlepiej .png:Gotowy przycisk możemy wstawić na stronę np. używając znacznika

<a href="moja_poczta.html"> <img src=przycisk.png></a>

oczywiście plik przycisk.png musi znajdować się w tym samym katalogu co dokument html.


zobacz też: