Zapraszam do zapoznania się z materiałami dotyczącymi budowy, organizacji i funkcjonowania szkolnej pracowni informatyczno-internetowej. W roku szkolnym 2000/2001 wraz z kol. Adamem Gądkiem zorganizowaliśmy taką pracownię w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu i prowadzimy w niej zajęcia dla klas IV - VI szkoły podstawowej.


Zawartość witryny:


z autorem można się skontaktować pisząc na adres wjoniak@wodip.opole.pl
wszelkie uwagi i komentarze mile widziane
Niniejszy tekst nie jest częścią żadnego planu rozwoju zawodowego ani niczego w tym rodzaju.


oprac.przy pomocy Netscape Composer i GIMP pod kontrolą Linux Mandrake 7.2 Odyssey